Making way through water..

Săpând cu greu cărări în apă
În astă lume uşor oarbă
Lunecând încet pe valuri
Printre dulcele moravuri
Trec pe-oglinzile din noapte
Nişte umbre, nişte şoapte..